Kontrola dostępu

Dzięki zastosowaniu kontroli dostępu firmy Roger możliwy jest stały nadzór nad strefami obiektu na podstawie uprawnień przyznanym np. pracownikom laboratorium. Tym samym system może pełnić rolę RCP – rejestru czasu pracy.